× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ ZAWIDAWIE

Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE"- "Centrum Medyczne Krzywoustego"

Informacje o komórce

Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w domu pacjenta
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Pediatria
  • Psychiatria
  • Geriatria


Adres

71-344-91-00
Krzywoustego 290
51-312 Wrocław

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1